Priser

Priser erhverv (uden forbrug til el, vand og varme)

Alle erhvervslejeaftaler sker efter en individuel vurdering.

Huslejen som vil være en m2 pris, beregnes derfor ud fra antal pr m 2 og vil variere efter beliggenhed og om det er til kontor, lager eller fx produktion lokalerne skal bruges.

Der skal ud over huslejen i alle lejemål afregnes forbrug til fællesudgifter / driftsudgifter på den pågældende ejendom.